O nama

Cilj udruge

Poboljšanje kvalitete života i životne sredine stanovnika naselja Siget; Promicanje ekoloških vrijednosti; Povezivanje i upoznavanje stanovnika naselja Siget; Promicanja učinkovitijeg korištenje EU fondova; Promicanje solidarnosti kao temeljne društvene vrijednosti; Briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju; Promicanje koncepta održivog razvoja boljom primjenom regionalnih politika EU pristupom „odozdo prema gore”; Obrazovanje za demokratsko građanstvo; Promicanje nenasilja i izgradnja mira; Promicanje i razvoj volonterstva.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Osmišljavanje, izrada i provođenje projekata i programa Udruge; Edukacija predškolske i školske djece o ekološkim vrijednostima u skladu s pozitivnim propisima i u suradnji s nadležnim tijelima putem radionica i predavanja; Sudjelovanje u javnim raspravama; Izdavanje publikacija iz područja svoje djelatnosti; Proizvodnja i izdavanje medijskih i audiovizualnih sadržaja vezanih za rad i ciljeve Udruge, sukladno zakonu; Organiziranje glazbenih i scenskih manifestacija i festivala čiji su nositelji članovi Udruge; Suradnja s gradskim, državnim i drugim javnim ustanovama i službama, te lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom; Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Područja djelovanja

Demokratska politička kultura; Održivi razvoj; Zaštita okoliša i prirode.

Gospodarske djelatnosti

Izdavanje vlastitih publikacija; Prigodna prodaja vlastitih izrađenih predmeta na malo, izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini.